FONTANERIA

instaebre morelló fontaneria

  • SANITARIS  I  ACCESSORIS DE CUINA  I  BANY

Disposem d’un ventall de posibilitats en aixetes i complements de cuina i bany, mobles mamparaes, miralls, … amb servei de muntatge a domicili.

  • AIGÜES PLUVIALS

Dipòsits per a la recollida d’aigües de pluja que són acumulades per a la seva posterior reutilització, comportant un estalvi important del consum d’aigua.

  • AIGÜES FECALS

Sistema que permet el tractament biològic de les aigües residuals assimilables a domèstiques proporcionant un bon rendiment en qualitat d’aigües  a la sortida de l’equip.

  • AIGUA CALENTA SANITARIA

Calderes de Biomasa,  Calderes de gasoil, Termos elèctrics, Energia solar, Acomuladors, Bombes de calor i accesoris

plaques solars
Instal·lem plaques tèrmiques per acs i fotovoltaiques
Termos i acumuladors d'aigua acs
Instal·lació de Termos i acumuladors acs