Ozó aigua

l’Ozó és un gas natural que té un poder de desinfecció de 300 a 3000 vegades més ràpid que el clor i produeix condicions higièniques ideals per al desenvolupament i cria d’animals aquàtics  en piscifactories i conreus de regadiu de manera natural i sense residus ( es descompon en oxigen )

 

ozono agua deltebre
Ozó en regadius

El reg ozonitzat protegeix de contagis, destrueix  bacteris, virus i  paràsits difícils de combatre per altres procediments

l’ús de productes químics es redueixen fins a un 50%,  de cada dos regs seguits, un ha de realitzar-se només amb aigua ozonitzada sense cap altre additiu.

 L’efecte de l’aigua ozonitzada consisteix bàsicament en una  aportació extra d’oxigen a l’arrel, la planta creixerà amb més vivesa com podrà comprovar-se al cap de  30 i 40 dies des de l’inici del tractament)

Una altra conseqüència molt destacable és l’augment del  sabor dels productes que contindran, per efecte del reg ozonitzat, una major quantitat de sucres.

 

 

ozo piscifactories
Ozó en piscifactories

L’ozó és un poderós desinfectant, no només mata els bacteris patògens sinó que,
a més, inactiva els virus i altres microorganismes que no són sensibles a la desinfecció
ordinària amb clor.

 l’ozó destrueix tots els microorganismes tant per acció directa en l’aigua, com per la quantitat d’oxigen que desprèn

Elimina el color causat pel ferro o manganès o la matèria carbonosa i les algues

Redueix la terbolesa, el contingut en sòlids en suspensió i les demandes químiques (DQO) i biològiques (DBO) d’oxigen.

No produeix en l’aigua augment en el contingut de sals inorgàniques ni subproductes
nocius.

 

Demana informació AQUÍ

Instaebre